6 січня 2016 р.

ЗВІТ! ЗВІТ!

Шановні колеги!
Пропонуємо Вам «підказку» для подання звіту за 2015 рік.
Звіт рекомендуємо надсилати електронною поштою, що значно спростить Вашу й нашу роботу. Також просимо надіслати відскановану Форму № 6-НК.
Основні вимоги до написання звіту:

1.Стислість. У звіті необхідно чітко і лаконічно викласти всю необхідну інформацію, дотримуючись стилю ділової мови.
2.Звіт повинен бути логічно побудований, вказувати лише необхідні дані.
3.Для розкриття теми, якщо це необхідно, оформляйте додатки до звіту: діаграми, малюнки, схеми, таблиці.

В текстовому аналізі  роботи зверніть увагу на якість виконання планових завдань за усіма напрямами діяльності бібліотеки.
Пам`ятайте, що необхідно більш детально розкрити:
– комплектування та облік бібліотечного фонду
а)  динаміка розвитку бібліотечного дитячого фонду, його якісний і кількісний склад (співставлення цифрових показників звітного року з показниками попереднього року за Книгою сумарного обліку), джерела поповнення дитячого фонду; організація та зберігання бібліотечного фонду, показники обертаності фонду та книгозабезпеченості.
б) кількість назв періодичних видань, отриманих за рік.
в) заходи з удосконалення ДБА: організації, ведення та редагування каталогів та картотек.
г) обслуговування користувачів.
д) відвідуваність і читаність.
– інформаційно - бібліографічна робота
а) кількість і теми заходів довідково - бібліографічної та культурно - просвітницької діяльності бібліотеки.
б) кількість бібліографічної продукції, підготовленої протягом року.
управлінська діяльність із забезпечення узгодженості технологічних процесів у бібліотеці
а) дані про заходи з підвищення професійного рівня працівників бібліотеки (навчання, семінари, стажування, самоосвіта); управлінська діяльність щодо організації взаємодії з громадськістю.
б) співпраця з партнерами, спонсорами, меценатами.
в) кількість презентацій, культурно - просвітницьких заходів.

г) що зроблено для розвитку матеріально - технічної та технологічної  бази  бібліотеки, поліпшення умов праці  користувачів та співробітників.

Немає коментарів:

Дописати коментар