11 січня 2015 р.

Як написати звіт?

Під такою назвою підготовлено пам`ятку, яку пропонуємо Вашій увазі.

Сподіваємось така лаконічна підказка буде доречною і корисною у цю  "звітну" пору... 

Основні вимоги до написання звіту:
1.      Стислість. У звіті необхідно чітко і лаконічно викласти всю необхідну інформацію, дотримуючись стилю ділової мови.
2.      Звіт повинен починатися з правильно оформленого титульного аркуша (обов'язковий для великих звітів). Обов`язкові реквізити: назва документа (ЗВІТ), період, за який складається звіт, назва установи, текст, підпис, дата складання звіту, затвердження (підпис, дата).
3.      Чітка структура. Звіт повинен бути логічно побудований. На його початку необхідно ввести в курс справи, вказавши всі необхідні дані, в середині - основні думки звіту, в кінці - висновки.
4.      Пропозиції в звіті повинні бути короткими і правильно побудованими, не повинно бути величезних абзаців. Вітається використання заголовків і підзаголовків. Звіт повинен бути читабельним.
5.      Для розкриття теми, якщо це необхідно, оформляйте додатки до звіту: діаграми, малюнки, схеми, таблиці. 
В текстовому аналізі  роботи зверніть увагу на якість виконання планових завдань за усіма напрямами діяльності бібліотеки.
Пам`ятайте, що:
комплектування та облік бібліотечного фонду
а)  це динаміка розвитку бібліотечного фонду, його якісний і кількісний склад (співставлення цифрових показників звітного року з показниками попереднього року за Книгою сумарного обліку);
в) кількість назв періодичних видань, отриманих за рік
каталогізація документів
а) це заходи з удосконалення ДБА:  організації, ведення та редагування каталогів та картотек
організація та зберігання бібліотечного фонду
а) це кількість і результати перевірок ідентичності фонду і каталогів,
в) це показники обертаності фонду та книгозабезпеченості.
обслуговування користувачів
а) це склад користувачів за категоріями,
б) це відвідуваність і читаність;
інформаційно - бібліографічна робота
а) це кількість і теми заходів довідково - бібліографічної та культурно - просвітницької діяльності бібліотеки,
б) це кількість бібліографічної продукції, підготовленої протягом року.
управлінська діяльність із забезпечення узгодженості технологічних процесів у бібліотеці
а) це дані про заходи з підвищення професійного рівня працівників бібліотеки (навчання, семінари, стажування, самоосвіта);
управлінська діяльність щодо організації взаємодії з громадськістю
а) це співпраця з партнерами, спонсорами, меценатами,
б) це кількість презентацій, культурно - просвітницьких заходів;
техніко - технологічна діяльність 
а) що зроблено для розвитку матеріально - технічної та технологічної  бази  бібліотеки, поліпшення умов праці  користувачів та співробітників.


Немає коментарів:

Дописати коментар